15.02.2017

Съобщение

Регистрация на застъпници

   Общият брой на застъпници за всяка кандидатска листа на партия и местната коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за кмет на една и съща партия могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

   Заявлението за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

   Заявленията за регистрация се предават в ОИК Севлиево на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17.00 часа на 17.02.2017 г. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат (образец от тук), както и декларация от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 98-МИ от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

   Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

10.02.2017

Съобщение

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

     ОИК Севлиево уведомява, че за избирателни секции с № 072900039 и № 072900040   в с. Градница при провеждане на частичните избори за кмет на кметство на 19.02.2017 г.  са предприети мерки от Община Севлиево, позволяващи гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

     Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредeно зрение или със затруднения в придвижването могат да се подават в гр. Севлиево, Общинска администрация - Севлиево, пл. „Свобода” № 5;  тел. 0675/396 157; 0884888716 -  Севина Драндарова;  по електронен път на адрес: [email protected].  Заявки се приемат от 13.02.2017 г. /понеделник/ до17.02.2017 г. /петък/ от 08.30 часа до 17.00 часа и на 19.02.2017 г. /неделя/ от 07.00 часа до 15.00 часа.

07.02.2017

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска избирателна комисия - Севлиево съобщава за провеждане на обучение на членовете на секционна избирателна комисия за село Градница, община Севлиево, както следва:

- за СИК на избирателни секции 072900039 и 072900040 – с. Градница на 15.02.2017 г. от 14.00 часа, зала 200 в административната сграда на община Севлиево, пл. „Свобода“ №1;

09.01.2017

Съобщение

ОИК - Севлиево съобщава, че с УКАЗ №357 от 22.11.2016г.на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на Кметство Градница, общ.Севлиево, обл. Габрово който ще се проведе на 19.02.2017г.

 

 

09.01.2017

Съобщение

Централна Избирателна Комисия с Решение № 4077-МИ от 06.12.2016 прие хронограма за новите избори за кметове на 19 февруари 2017 г. - ЛИНК КЪМ ХРОНОГРАМАТА.

27.05.2016

Съобщение

Уважаеми избиратели,

Във връзка с предстоящия нов избор за кмет на кметство Идилево, община Севлиево на 5 юни 2016 г.  и в изпълнение на т. 14 от Решение № 1549–МИ/27.08.2015 г. на ЦИК,  Общинска администрация – Севлиево обявява:

Телефон и адрес за заявки за помощ за придвижване до помещенията за гласуване в изборния ден:

гр. Севлиево, Общинска администрация - Севлиево, пл. „Свобода” № 5;

тел. 0675/396 157; 0884888716 -  Севина Драндарова;

по електронен път на адрес: [email protected]

 Заявки се приемат от 30.05.2016 г. /понеделник/ до 03.06. 2016 г. /петък/ от 08.30 часа до 17.00 часа и на 05. 06. 2016 г. /неделя/ от 07.00 часа до 15. 00 часа.

27.05.2016

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска избирателна комисия - Севлиево съобщава за провеждане на обучение на членовете на секционна избирателна комисия за село Идилево, община Севлиево, както следва:

- за СИК на избирателна секция 072900045 – с. Идилево на 02.06.2016 г. от 11.00 часа, зала 200 в административната сграда на община Севлиево, пл. „Свобода“ №1;

03.05.2016

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с упражняване на правомощията на  ОИК- Севлиево по чл.87, ал.1, т.10 от Изборния кодекс на 04.05.2016 г. от 12.00 часа, в стая №202 на Община Севлиево, ще се проведе определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и независимия кандидат в бюлетината за кмет на кметство Идилево.

Очакваме Вашето присъствие.

15.04.2016

Съобщение

ОИК - Севлиево съобщава, че с УКАЗ №56 от 25.03.2016г.на Президента на Република България е насрочен нов избор за Кмет на Кметство Идилевo, общ.Севлиево, обл. Габрово който ще се проведе на 05.06.2016г.

15.04.2016

Съобщение

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК - СЕВЛИЕВО

09:00 ч. - 12:00 ч.

14:00 ч. - 17:00 ч.

 

15.04.2016

Съобщение

Централна Избирателна Комисия с Решение № 3168-МИ от 05.04.2016 прие хронограма за новите избори за кметове на 5 юни 2016 г. - ЛИНК КЪМ ХРОНОГРАМАТА.

29.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

 

За получаване на изборните материали от СИК на 31.10.2015г. /събота/ в сградата на Община Севлиево следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

Раздаването ще бъде в следния ред:

 от   15.00 ч.          - от  31 до 72 секция вкл.

от   17.00 ч.           - от  1 до 30 секция вкл.

     Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения  начален час.

     Останалите членове на СИК да се явят в посочения час по-горе и чакат пред сградите/помещенията на СИК.

22.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

 

За получаване на изборните материали от СИК на 24.10.2015г. /събота/ в сградата на Община Севлиево следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

Раздаването ще бъде в следния ред:

 от   15.00 ч.          - от  31 до 72 секция вкл.

от   17.00 ч.           - от  1 до 30 секция вкл.

     Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения  начален час.

     Останалите членове на СИК да се явят в посочения час по-горе и чакат пред сградите/помещенията на СИК.

22.10.2015

Съобщение

Заповед 1189/21.10.2015 г. за превоз на изборните материали, членове на СИК и ПСИК, както и  във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, както и за провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заповед 1183/21.10.2015 г.

20.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Севлиево прие график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии в община Севлиево, както следва:

- за СИК за избирателните секции от 072900031 до 072900072 /села/ на 22.10.2015 г. от 10.00 часа, зала 300 в административната сграда на община Севлиево, пл. „Свобода“ №1;

- за СИК за избирателните секции от 072900001 до 072900030 /град/ на 22.10.2015 г. от 17.30 часа, зала 300 в административната сграда на община Севлиево, пл. „Свобода“ №1.

20.10.2015

Съобщение

Във връзка с изпълнение на общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове и гласоподавателите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. е задължително:

 1. В деня на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум (25 октомври 2015 г.) на територията на цялата община в периода от 6,00 часа до 19,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 20,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 2. Посоченото в т. 1 се извършва в изборните помещения и при произвеждане на втори тур за избор на кмет.
19.10.2015

Съобщение

Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК https://www.cik.bg/bg/40

 

19.10.2015

Съобщение

ОИК - Севлиево определя секции на територията община Севлиево за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва:

072900005 гр. Севлиево, Дом на културата „Мара Белчева“ – фоайе, ул. „Св. Княз Борис I“ № 20

ОБЯВЯВА следния телефон и адрес, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 25.10.2015 година:

Община Севлиево, адрес: гр. Севлиево , пл."Свобода" №1 на служебния вход на административната сграда или на тел.: 0675/30054

На посочения телефон се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка. Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Севлиево.

05.10.2015

Съобщение

График на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

ДАТА

00.00 ч. – 06.00 ч.

06.00ч - 12.00 ч.

12.00ч. - 18.00 ч.

18.00ч. – 24.00 ч.

05.10.2015 г.

ПОНЕДЕЛНИК

Цанка Ненчева

0884 540 520

Радослав Колев

0878 572 800

 

Цанка Ненчева

0884 540 520

Радослав Колев

0878 572 800

Петя Троянова

0899 710 538

Ивона Колева

0883 307 960

Петя Троянова

0899 710 538

Ивона Колева

0883 307 960

06.10.2015 г.

ВТОРНИК

Соня Борисова

0879 151 884

Ивона Колева

0883 307 960

 

Соня Борисова

0879 151 884

Ивона Колева

0883 307 960

Петя Троянова

0899 710 538

Сабие Ходжева

0884 540 513

Петя Троянова

0899 710 538

Сабие Ходжева

0884 540 513

07.10.2015 г.

СРЯДА

Цанка Ненчева

0884 540 520

Радослав Колев

0878 572 800

Цанка Ненчева

0884 540 520

Радослав Колев

0878 572 800

Сабие Ходжева

0884 540 513\

Момчил Минчев

0886 626 709

 

Сабие Ходжева

0884 540 513

Момчил Минчев

0886 626 709

08.10.2015 г.

ЧЕТВЪРТЪК

Цанка Ненчева

0884 540 520

Соня Борисова

0879 151 884

 

Цанка Ненчева

0884 540 520

Соня Борисова

0879 151 884

 

Соня Борисова

0879 151 884

Радослав Колев

0878 572 800

 

 

Соня Борисова

0879 151 884

Радослав Колев

0878 572 800

09.10.2015 г.

ПЕТЪК

Маруся Минчева

0888 366 448

Галина Иванова

0894 765 366

Маруся Минчева

0888 366 448

Галина Иванова

0894 765 366

Маруся Минчева

0888 366 448

Галина Иванова

0894 765 366

Маруся Минчева

0888 366 448

Галина Иванова

0894 765 366

 

28.09.2015

Съобщение

График на 24-часови дежурства за периода до 02.10.2015 г.

ДАТА

00.00 ч. – 06.00 ч.

06.00ч - 12.00 ч.

12.00ч. - 18.00 ч.

18.00ч. – 24.00 ч.

26.09.2015 г.

СЪБОТА

Цанка Ненчева

0884 540 520

Момчил Минчев

0886 626 709

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Момчил Минчев

0886 626 709

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Маруся Минчева

0888 366 448

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Маруся Минчева

0888 366 448

27.09.2015 г.

НЕДЕЛЯ

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Петя Троянова

0899 710 538

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Петя Троянова

0899 710 538

Цанка Ненчева

0884 540 520

 Маруся Минчева

0888 366 448

Цанка Ненчева

0884 540 520

Маруся Минчева

0888 366 448

28.09.2015 г.

ПОНЕДЕЛНИК

Момчил Минчев

0886 626 709

Сабие Ходжева

0884 540 513

Момчил Минчев

0886 626 709

Сабие Ходжева

0884 540 513

Ивона Колева

0883 307 960

Галина Иванова

0894 765 366

Ивона Колева

0883 307 960

Галина Иванова

0894 765 366

29.09.2015 г.

ВТОРНИК

Ивона Колева

0883 307 960

Радослав Колев

0878 572 800

Ивона Колева

0883 307 960

Радослав Колев

0878 572 800

Сабие Ходжева

0884 540 513

Радослав Колев

0878 572 800

Сабие Ходжева

0884 540 513

Радослав Колев

0878 572 800

30.09.2015 г.

СРЯДА

Ивона Колева

0883 307 960

Радослав Колев

0878 572 800

Ивона Колева

0883 307 960

Радослав Колев

0878 572 800

Момчил Минчев

0886 626 709

Петя Троянова

0899 710 538

Момчил Минчев

0886 626 709

Петя Троянова

0899 710 538

01.10.2015 г.

ЧЕТВЪРТЪК

Цанка Ненчева

0884 540 520

Соня Борисова

0879 151 884

Цанка Ненчева

0884 540 520

Соня Борисова

0879 151 884

Петя Троянова

0899 710 538

Сабие Ходжева

0884 540 513

Петя Троянова

0899 710 538

Сабие Ходжева

0884 540 513

02.10.2015 г.

ПЕТЪК

Момчил Минчев

0886 626 709

Галина Иванова

0894 765 366

Момчил Минчев

0886 626 709

Галина Иванова

0894 765 366

Сабие Ходжева

0884 540 513

Ивона Колева

0883 307 960

Сабие Ходжева

0884 540 513

Ивона Колева

0883 307 960

 

28.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕВЛИЕВО УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ E ПРИКЛЮЧИЛА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г.

В приложените файлове са посочени всички регистрирани кандидати за всеки вид избор.

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

20.09.2015

Съобщение

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с упражняване на правомощията на  ОИК- Севлиево по чл.87, ал.1, т.10 от Изборния кодекс и на основание на наше решение № 65-МИ/18.09.2015 г. на 23.09.2015 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Севлиево, ет.2, стая №200, ще се проведе определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за общински съветници и кметове.

Очакваме Вашето присъствие.

16.09.2015

Съобщение

ОИК - Севлиево, указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК. Списъкът съдържа следните колони: - номер по ред; - ЕГН; - собствено име; - бащино име; - фамилно име; - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим; - общината, където е заявен за регистрация кандидата; - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство). Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 266-МИ / 05.01.2019

  относно: ОТНОСНО: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ.

 • № 265– МИ / 03.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 264– МИ / 17.08.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Хирево, община Севлиево, област Габрово.

всички решения