21.09.2023

Съобщение

       Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч. за времето от 19.09.2023 г. до 17,00 ч. на 26.09.2023 г. 

       Регистрацията на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Севлиево се извършва по реда на Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, като предложението за регистрация на кандидатска листа следва да се представи в ОИК-Севлиево на хартиен и на технически носител в excel формат, който може да изтеглите от тук.  

       За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община или кмет на кметство се подава отделно предложение /Приложение № 51-МИ съответно Приложение № 52-МИ от изборните книжа/. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, в което се вписват кметствата.

17.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч. за времето от 19.09.2023 г. до 17,00 ч. на 26.09.2023 г. 

17.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  18.09.2023г. от 17.00 часа.

12.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК - Севлиево свиква заседание на комисията на 12.09.2023 г. от 17.00 ч. в стая 322, в сградата на общинска администрация Севлиево.

09.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на партии, коалиции, местни коалиции, както и на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч., в периода от 11.09.2023 г. /понеделник/ до 17,00 ч. на 18.09.2023 г. /понеделник/.

 

Регистрациите  в ОИК се осъществяват по реда на Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г.  - за партии, коалиции и местни коалиции, и по реда на Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г.  - за  инициативни комитети.

 

08.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК - Севлиево свиква първо заседание на комисията на 09.09.2023 г. от 10.00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 50-МИ / 18.09.2023

    относно: Създаване на работна група от специалисти към ОИК – Севлиево

  • № 49-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за кметове на кметство в община Севлиево на 29.10.2023 г.

  • № 48-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Севлиево на 29.10.2023 г.

всички решения