09.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  09.11.2023 г. от 17.15 часа

07.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  07.11.2023 г. от 17.00 часа

05.11.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20,00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 20:00 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 788 137 17.386
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 451 140 31.042
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 439 127 28.929
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 491 169 34.42
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 638 147 23.041
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 648 152 23.457
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 486 97 19.959
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 906 139 15.342
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 540 172 31.852
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 695 206 29.64
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 816 204 25
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 610 162 26.557
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 476 137 28.782
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 590 181 30.678
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 513 171 33.333
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 465 149 32.043
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 636 189 29.717
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 669 186 27.803
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 511 120 23.483
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 724 196 27.072
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 547 181 33.09
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 697 207 29.699
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 833 245 29.412
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 605 149 24.628
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 519 136 26.204
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 596 202 33.893
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 669 182 27.205
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 863 247 28.621
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 818 216 26.406
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 716 166 23.184
072900031 С.АГАТОВО 240 72 30
072900032 С.БАТОШЕВО 673 313 46.508
072900033 С.БЕРИЕВО 201 56 27.861
072900034 С.БОГАТОВО 322 164 50.932
072900035 С.БУРЯ 133 52 39.098
072900036 С.ГРАДИЩЕ 76 38 50
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 468 281 60.043
072900038 С.ГРАДНИЦА 401 128 31.92
072900039 С.ГРАДНИЦА 483 148 30.642
072900040 С.ДАМЯНОВО 323 87 26.935
072900041 С.ДОБРОМИРКА 450 233 51.778
072900042 С.ДУШЕВО 551 168 30.49
072900043 С.ДУШЕВО 534 182 34.082
072900044 С.ИДИЛЕВО 86 31 36.047
072900045 С.КОРМЯНСКО 518 301 58.108
072900046 С.КРАМОЛИН 318 130 40.881
072900047 С.КРУШЕВО 423 310 73.286
072900048 С.КРЪВЕНИК 203 90 44.335
072900049 С.ЛОВНИДОЛ 181 66 36.464
072900050 С.МЛАДЕН 106 58 54.717
072900051 С. МЛЕЧЕВО 78 43 55.128
072900052 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 61 47.287
072900053 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 87 28.904
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 505 162 32.079
072900055 С.РЯХОВЦИТЕ 566 171 30.212
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 536 134 25
072900057 С.СЕЛИЩЕ 71 24 33.803
072900058 С.СТОКИТЕ 176 133 75.568
072900059 С.СТОЛЪТ 204 65 31.863
072900060 С.СЕННИК 554 162 29.242
072900061 С.ТЪРХОВО 58 28 48.276
072900062 С.ТАБАШКА 32 22 68.75
072900063 С.ТУМБАЛОВО 55 19 34.545
072900064 С.УГОРЕЛЕЦ 33 20 60.606
072900065 С.ХИРЕВО 115 47 40.87
072900066 С.ШУМАТА 710 242 34.085
072900067 ГР.СЕВЛИЕВО 13 24 184.62
072900068 -------------------- -------------------- ------ ------
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 41 36 87.805
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 19 21 110.53
         
    29841 9521 31.906
05.11.2023

Указания от ЦИК по повод проблеми с машинното гласуване

       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       В допълнение към наше писмо с изх. № МИ-15-1345 от 05.11.2023 г. Ви указваме следното:

       В случаи на два (три) вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а СУЕМГ не е разпечатала всички бюлетини от машинно гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете, съгласно изискванията, върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена" и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За извършените действия се съставя констативен протокол, към който се прикрепят унищожените бюлетини. Констативният протокол, заедно с унищожените бюлетини, се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.

       Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиени бюлетини.

05.11.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16.00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 16:00 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 788 83 10.533
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 451 107 23.725
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 439 105 23.918
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 491 120 24.44
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 638 106 16.614
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 648 140 21.605
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 486 74 15.226
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 906 108 11.921
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 540 125 23.148
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 695 140 20.144
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 816 152 18.627
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 610 128 20.984
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 476 96 20.168
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 590 116 19.661
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 513 126 24.561
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 465 116 24.946
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 636 131 20.597
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 669 137 20.478
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 511 120 23.483
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 724 143 19.751
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 547 130 23.766
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 697 145 20.803
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 833 164 19.688
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 605 106 17.521
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 519 98 18.882
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 596 163 27.349
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 669 133 19.88
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 863 185 21.437
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 818 151 18.46
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 716 115 16.061
072900031 С.АГАТОВО 240 41 17.083
072900032 С.БАТОШЕВО 673 221 32.838
072900033 С.БЕРИЕВО 201 45 22.388
072900034 С.БОГАТОВО 322 118 36.646
072900035 С.БУРЯ 133 42 31.579
072900036 С.ГРАДИЩЕ 76 33 43.421
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 468 205 43.803
072900038 С.ГРАДНИЦА 401 74 18.454
072900039 С.ГРАДНИЦА 483 93 19.255
072900040 С.ДАМЯНОВО 323 74 22.91
072900041 С.ДОБРОМИРКА 450 173 38.444
072900042 С.ДУШЕВО 551 148 26.86
072900043 С.ДУШЕВО 534 144 26.966
072900044 С.ИДИЛЕВО 86 24 27.907
072900045 С.КОРМЯНСКО 518 235 45.367
072900046 С.КРАМОЛИН 318 97 30.503
072900047 С.КРУШЕВО 423 225 53.191
072900048 С.КРЪВЕНИК 203 75 36.946
072900049 С.ЛОВНИДОЛ 181 47 25.967
072900050 С.МЛАДЕН 106 46 43.396
072900051 С. МЛЕЧЕВО 78 36 46.154
072900052 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 49 37.984
072900053 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 70 23.256
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 505 102 20.198
072900055 С.РЯХОВЦИТЕ 566 110 19.435
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 536 90 16.791
072900057 С.СЕЛИЩЕ 71 18 25.352
072900058 С.СТОКИТЕ 176 111 63.068
072900059 С.СТОЛЪТ 204 50 24.51
072900060 С.СЕННИК 554 120 21.661
072900061 С.ТЪРХОВО 58 23 39.655
072900062 С.ТАБАШКА 32 20 62.5
072900063 С.ТУМБАЛОВО 55 16 29.091
072900064 С.УГОРЕЛЕЦ 33 18 54.545
072900065 С.ХИРЕВО 115 33 28.696
072900066 С.ШУМАТА 710 154 21.69
072900067 ГР.СЕВЛИЕВО 13 21 161.54
072900068 -------------------- -------------------- ------ ------
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 41 36 87.805
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 19 21 110.53
         
    29841 7021 23.528
05.11.2023

Указания от ЦИК по повод проблеми с машинното гласуване

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       Във връзка с постъпили сигнали в Централната избирателна комисия и въпроси от общинските избирателни комисии Ви указваме следното:

       В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

       В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

       След изваждане на дефектната бюлетина в т. 12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва „Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

05.11.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11.00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № Бр. членове Явили се НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 11:00 ч. %
072900001 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 788 29 3.6802
072900002 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 451 38 8.4257
072900003 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 439 30 6.8337
072900004 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 491 40 8.1466
072900005 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 638 30 4.7022
072900006 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 648 45 6.9444
072900007 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 486 20 4.1152
072900008 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 906 29 3.2009
072900009 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 540 46 8.5185
072900010 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 695 55 7.9137
072900011 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 816 53 6.4951
072900012 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 610 45 7.377
072900013 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 476 40 8.4034
072900014 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 590 44 7.4576
072900015 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 513 48 9.3567
072900016 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 465 31 6.6667
072900017 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 636 57 8.9623
072900018 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 669 50 7.4738
072900019 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 511 35 6.8493
072900020 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 724 45 6.2155
072900021 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 547 52 9.5064
072900022 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 697 47 6.7432
072900023 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 833 65 7.8031
072900024 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 605 31 5.124
072900025 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 519 35 6.7437
072900026 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 596 51 8.557
072900027 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 669 45 6.7265
072900028 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 863 55 6.3731
072900029 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 818 55 6.7237
072900030 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 716 30 4.1899
072900031 7 7 С.АГАТОВО 240 16 6.6667
072900032 9 9 С.БАТОШЕВО 673 88 13.076
072900033 7 7 С.БЕРИЕВО 201 29 14.428
072900034 7 7 С.БОГАТОВО 322 37 11.491
072900035 7 7 С.БУРЯ 133 15 11.278
072900036 7 7 С.ГРАДИЩЕ 76 20 26.316
072900037 7 7 С.ГОРНА РОСИЦА 468 90 19.231
072900038 7 7 С.ГРАДНИЦА 401 36 8.9776
072900039 7 7 С.ГРАДНИЦА 483 40 8.2816
072900040 7 7 С.ДАМЯНОВО 323 28 8.6687
072900041 7 7 С.ДОБРОМИРКА 450 60 13.333
072900042 9 9 С.ДУШЕВО 551 60 10.889
072900043 9 9 С.ДУШЕВО 534 51 9.5506
072900044 7 7 С.ИДИЛЕВО 86 10 11.628
072900045 7 7 С.КОРМЯНСКО 518 85 16.409
072900046 7 7 С.КРАМОЛИН 318 55 17.296
072900047 7 7 С.КРУШЕВО 423 115 27.187
072900048 7 7 С.КРЪВЕНИК 203 36 17.734
072900049 7 7 С.ЛОВНИДОЛ 181 20 11.05
072900050 7 7 С.МЛАДЕН 106 18 16.981
072900051 7 7 С. МЛЕЧЕВО 78 15 19.231
072900052 7 7 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 26 20.155
072900053 7 7 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 15 4.9834
072900054 9 9 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 505 50 9.901
072900055 9 9 С.РЯХОВЦИТЕ 566 42 7.4205
072900056 9 9 С.РЯХОВЦИТЕ 536 34 6.3433
072900057 7 7 С.СЕЛИЩЕ 71 8 11.268
072900058 7 7 С.СТОКИТЕ 176 50 28.409
072900059 7 7 С.СТОЛЪТ 204 26 12.745
072900060 7 7 С.СЕННИК 554 58 10.469
072900061 7 7 С.ТЪРХОВО 58 6 10.345
072900062 7 7 С.ТАБАШКА 32 12 37.5
072900063 7 7 С.ТУМБАЛОВО 55 10 18.182
072900064 7 7 С.УГОРЕЛЕЦ 33 8 24.242
072900065 7 7 С.ХИРЕВО 115 22 19.13
072900066 9 9 С.ШУМАТА 710 55 7.7465
072900067 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 13 11 84.615
072900068 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ------ ------
072900069 6 6 ГР.СЕВЛИЕВО 41 13 31.707
072900070 6 6 ГР.СЕВЛИЕВО 19 7 36.842
             
  547 547   29841 2653 8.8905
03.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  03.11.2023 г. от 12.30 часа

02.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  02.11.2023 г. от 12.00 часа

30.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и Писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Севлиево публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване на втори тур (05 ноември 2023 г.) в община Севлиево, както следва:

Бюлетина за кмет на Община Севлиево

Бюлетина за кмет на Кметство Батошево

Бюлетина за кмет на Кметство Горна Росица

Бюлетина за кмет на Кметство Добромирка

Бюлетина за кмет на Кметство Кормянско

Бюлетина за кмет на Кметство Крушево

Бюлетина за кмет на Кметство Стоките

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН 20:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 20:00 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 788 206 26.142
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 451 173 38.359
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 438 159 36.301
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 490 227 46.327
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 636 193 30.346
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 648 182 28.086
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 486 130 26.749
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 906 169 18.653
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 539 204 37.848
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 696 254 36.494
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 816 245 30.025
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 609 195 32.02
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 478 174 36.402
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 590 231 39.153
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 514 209 40.661
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 464 190 40.948
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 638 239 37.461
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 670 225 33.582
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 510 155 30.392
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 725 229 31.586
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 547 216 39.488
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 695 238 34.245
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 834 336 40.288
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 605 197 32.562
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 519 188 36.224
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 596 239 40.101
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 670 238 35.522
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 862 293 33.991
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 818 282 34.474
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 716 203 28.352
072900031 С.АГАТОВО 240 122 50.833
072900032 С.БАТОШЕВО 673 336 49.926
072900033 С.БЕРИЕВО 201 127 63.184
072900034 С.БОГАТОВО 322 229 71.118
072900035 С.БУРЯ 133 88 66.165
072900036 С.ГРАДИЩЕ 76 48 63.158
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 468 242 51.709
072900038 С.ГРАДНИЦА 402 235 58.458
072900039 С.ГРАДНИЦА 482 263 54.564
072900040 С.ДАМЯНОВО 323 204 63.158
072900041 С.ДОБРОМИРКА 453 226 49.89
072900042 С.ДУШЕВО 552 274 49.638
072900043 С.ДУШЕВО 533 228 42.777
072900044 С.ИДИЛЕВО 86 32 37.209
072900045 С.КОРМЯНСКО 518 309 59.653
072900046 С.КРАМОЛИН 317 191 60.252
072900047 С.КРУШЕВО 422 275 65.166
072900048 С.КРЪВЕНИК 203 145 71.429
072900049 С.ЛОВНИДОЛ 181 131 72.376
072900050 С.МЛАДЕН 106 72 67.925
072900051 С. МЛЕЧЕВО 78 48 61.538
072900052 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 101 78.295
072900053 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 134 44.518
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 506 256 50.593
072900055 С.РЯХОВЦИТЕ 568 308 54.225
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 535 220 41.121
072900057 С.СЕЛИЩЕ 71 34 47.887
072900058 С.СТОКИТЕ 176 125 71.023
072900059 С.СТОЛЪТ 204 149 73.039
072900060 С.СЕННИК 555 355 63.964
072900061 С.ТЪРХОВО 58 35 60.345
072900062 С.ТАБАШКА 32 24 75
072900063 С.ТУМБАЛОВО 55 32 58.182
072900064 С.УГОРЕЛЕЦ 33 23 69.697
072900065 С.ХИРЕВО 115 86 74.783
072900066 С.ШУМАТА 711 330 46.414
072900067 ГР.СЕВЛИЕВО 21 24 114.29
         
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 41 44 107.32
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 20 21 105
         
    29854 12545 42.021
29.10.2023

Съобщение

Бюлетините, върху които има отпечатък от нанасяне на вота върху другия вид бюлетина когато е била поставена върху първата се смятат за действителни. Действителни са и бюлетините с размазани печати.

Писмо на ЦИК МИ-15-1111 от 29.10.2023 г. 

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16.00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 16:00 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 788 147 18.655
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 451 127 28.16
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 438 116 26.484
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 490 180 36.735
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 636 134 21.069
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 648 140 21.605
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 486 110 22.634
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 906 129 14.238
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 539 160 29.685
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 696 206 29.598
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 816 182 22.304
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 609 148 24.302
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 478 126 26.36
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 590 184 31.186
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 514 135 26.265
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 464 138 29.741
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 638 170 26.646
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 670 171 25.522
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 510 121 23.725
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 725 176 24.276
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 547 145 26.508
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 695 177 25.468
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 834 245 29.376
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 605 138 22.81
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 519 132 25.434
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 596 190 31.879
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 670 183 27.313
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 862 240 27.842
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 818 215 26.284
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 716 140 19.553
072900031 С.АГАТОВО 240 92 38.333
072900032 С.БАТОШЕВО 673 245 36.404
072900033 С.БЕРИЕВО 201 106 52.736
072900034 С.БОГАТОВО 322 179 55.59
072900035 С.БУРЯ 133 77 57.895
072900036 С.ГРАДИЩЕ 76 40 52.632
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 468 167 35.684
072900038 С.ГРАДНИЦА 402 183 45.522
072900039 С.ГРАДНИЦА 482 192 39.834
072900040 С.ДАМЯНОВО 323 169 52.322
072900041 С.ДОБРОМИРКА 453 190 41.943
072900042 С.ДУШЕВО 552 175 31.703
072900043 С.ДУШЕВО 533 175 32.833
072900044 С.ИДИЛЕВО 86 19 22.093
072900045 С.КОРМЯНСКО 518 251 48.456
072900046 С.КРАМОЛИН 317 155 48.896
072900047 С.КРУШЕВО 422 215 50.948
072900048 С.КРЪВЕНИК 203 120 59.113
072900049 С.ЛОВНИДОЛ 181 103 56.906
072900050 С.МЛАДЕН 106 65 61.321
072900051 С. МЛЕЧЕВО 78 37 47.436
072900052 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 91 70.543
072900053 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 86 28.571
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 506 177 34.98
072900055 С.РЯХОВЦИТЕ 568 235 41.373
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 535 156 29.159
072900057 С.СЕЛИЩЕ 71 31 43.662
072900058 С.СТОКИТЕ 176 104 59.091
072900059 С.СТОЛЪТ 204 128 62.745
072900060 С.СЕННИК 555 260 46.847
072900061 С.ТЪРХОВО 58 27 46.552
072900062 С.ТАБАШКА 32 22 68.75
072900063 С.ТУМБАЛОВО 55 27 49.091
072900064 С.УГОРЕЛЕЦ 33 22 66.667
072900065 С.ХИРЕВО 115 76 66.087
072900066 С.ШУМАТА 711 229 32.208
072900067 ГР.СЕВЛИЕВО 21 26 123.81
         
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 41 36 87.805
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 20 19 95
         
    29854 9512 31.862
29.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  29.10.2023 г. от 12.30 часа

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11.00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № Бр. членове Явили се НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 11:00 ч. %
072900001 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 788 41 5.203
072900002 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 451 47 10.421
072900003 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 438 41 9.3607
072900004 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 490 70 14.286
072900005 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 636 52 8.1761
072900006 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 648 46 7.0988
072900007 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 486 35 7.2016
072900008 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 906 51 5.6291
072900009 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 539 65 12.059
072900010 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 696 82 11.782
072900011 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 816 74 9.0686
072900012 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 609 60 9.8522
072900013 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 478 44 9.205
072900014 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 590 73 12.373
072900015 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 514 50 9.7276
072900016 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 464 50 10.776
072900017 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 638 70 10.972
072900018 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 670 70 10.448
072900019 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 510 44 8.6275
072900020 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 725 55 7.5862
072900021 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 547 70 12.797
072900022 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 695 64 9.2086
072900023 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 834 104 12.47
072900024 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 605 54 8.9256
072900025 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 519 38 7.3218
072900026 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 596 75 12.584
072900027 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 670 78 11.642
072900028 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 862 80 9.2807
072900029 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 818 85 10.391
072900030 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 716 42 5.8659
072900031 7 7 С.АГАТОВО 240 41 17.083
072900032 9 9 С.БАТОШЕВО 673 75 11.144
072900033 7 7 С.БЕРИЕВО 201 63 31.343
072900034 7 7 С.БОГАТОВО 322 70 21.739
072900035 7 7 С.БУРЯ 133 26 19.549
072900036 7 7 С.ГРАДИЩЕ 76 22 28.947
072900037 7 7 С.ГОРНА РОСИЦА 468 85 18.162
072900038 7 7 С.ГРАДНИЦА 402 98 24.378
072900039 7 7 С.ГРАДНИЦА 482 70 14.523
072900040 7 7 С.ДАМЯНОВО 323 72 22.291
072900041 7 7 С.ДОБРОМИРКА 453 73 16.115
072900042 9 9 С.ДУШЕВО 552 65 11.775
072900043 9 9 С.ДУШЕВО 533 66 12.383
072900044 7 7 С.ИДИЛЕВО 86 6 6.9767
072900045 7 7 С.КОРМЯНСКО 518 105 20.27
072900046 7 7 С.КРАМОЛИН 317 87 27.445
072900047 7 7 С.КРУШЕВО 422 110 26.066
072900048 7 7 С.КРЪВЕНИК 203 35 17.241
072900049 7 7 С.ЛОВНИДОЛ 181 40 22.099
072900050 7 7 С.МЛАДЕН 106 28 26.415
072900051 7 7 С. МЛЕЧЕВО 78 14 17.949
072900052 7 7 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 129 55 42.636
072900053 7 7 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 301 27 8.9701
072900054 9 9 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 506 67 13.241
072900055 9 9 С.РЯХОВЦИТЕ 568 95 16.725
072900056 9 9 С.РЯХОВЦИТЕ 535 60 11.215
072900057 7 7 С.СЕЛИЩЕ 71 18 25.352
072900058 7 7 С.СТОКИТЕ 176 46 26.136
072900059 7 7 С.СТОЛЪТ 204 63 30.882
072900060 7 7 С.СЕННИК 555 117 21.081
072900061 7 7 С.ТЪРХОВО 58 24 41.379
072900062 7 7 С.ТАБАШКА 32 12 37.5
072900063 7 7 С.ТУМБАЛОВО 55 3 5.4545
072900064 7 7 С.УГОРЕЛЕЦ 33 8 24.242
072900065 7 7 С.ХИРЕВО 115 43 37.391
072900066 9 9 С.ШУМАТА 711 73 10.267
072900067 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 21 16 76.19
             
072900069 6 6 ГР.СЕВЛИЕВО 41 13 31.707
072900070 6 6 ГР.СЕВЛИЕВО 20 5 25
             
  547 547   29854 3806 12.749
29.10.2023

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на поддръжката на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснимане е създаден Call Center в МЕУ с номера:

02-949-2001

02-949-2002

27.10.2023

Съобщение

       ОИК - Севлиево информира, че в изборите на 29.10.2023 г., на територията на община Севлиево ще се гласува в 69 секции, както следва:

Списък на СИК - гласуване само с хартиени бюлетини

Списък на СИК - гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

19.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

       Приемането на документите за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове за община Севлиево на 29.10.2023 г. се извършва в ОИК – Севлиево всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., по реда на Решение № 2594 - МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

       Кандидатите за застъпници, както и на заместващи застъпници, предложени от партии, коалиции и местни коалиции се регистрират от ОИК-Севлиево в срок до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.

Необходими документи  за регистрация на застъпник/ци:

 1. Заявление по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа). 
 2. Пълномощно (за пълномощниците)с право да предлага лица за регистрация като застъпници.
 3. Списък на лицата,предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ) Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 4. Декларации отлицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от  изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Необходими документи  за регистрация на заместващ застъпник/ци:

 1. Предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), Пълномощно (за пълномощниците)с право да предлага лица за регистрация като застъпници.
 2. Списък на лицата,предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).
 3. Декларации отлицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).
16.10.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК/ПСИК

       Общинската избирателна комисия – Севлиево уведомява, че на 23.10.2023 г. (понеделник) от 17,30 ч. в Дом на културата „Мара Белчева“ в гр. Севлиево ще проведе обучение на всички членове на секционните избирателни комисии в община Севлиево във връзка с организацията и провеждането на Местни избори 2023 г.

      Регистрацията на участниците ще се извършва от Община Севлиево срещу представяне на лична карта и ще започне от 15,00 ч.

16.10.2023

Съобщение

Методически указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за общински съветници и за кметове на 29 Октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден.

 

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

16.10.2023

Съобщение

Относно: Извършване на дистанционно обучение на членовете на СИК за гласуване с машина на местните избори на 29.10.2023 г. което ще бъде проведено от "СИЕЛА НОРМА" АД .

 

Обучения

Инструкции

10.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  10.10.2023 г. от 17.00 часа.

10.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и Писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Севлиево публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Севлиево, както следва:

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на Община Севлиево

Бюлетина за кмет на Кметство Агатово

Бюлетина за кмет на Кметство Батошево

Бюлетина за кмет на Кметство Бериево

Бюлетина за кмет на Кметство Богатово

Бюлетина за кмет на Кметство Буря

Бюлетина за кмет на Кметство Горна Росица

Бюлетина за кмет на Кметство Градница

Бюлетина за кмет на Кметство Дамяново

Бюлетина за кмет на Кметство Добромирка

Бюлетина за кмет на Кметство Душево

Бюлетина за кмет на Кметство Кормянско

Бюлетина за кмет на Кметство Крамолин

Бюлетина за кмет на Кметство Крушево

Бюлетина за кмет на Кметство Кръвеник

Бюлетина за кмет на Кметство Ловнидол

Бюлетина за кмет на Кметство Малки Вършец

Бюлетина за кмет на Кметство Петко Славейков

Бюлетина за кмет на Кметство Ряховците

Бюлетина за кмет на Кметство Сенник

Бюлетина за кмет на Кметство Стоките

Бюлетина за кмет на Кметство Столът

Бюлетина за кмет на Кметство Хирево

Бюлетина за кмет на Кметство Шумата

08.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  09.10.2023 г. от 12.00 часа.

06.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  06.10.2023 г. от 17.00 часа.

04.10.2023

Съобщение

ПРОМЕНИ В СЪСТАВA НА СИК

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

        

Промяна в поименен състав на секционна избирателна комисия /СИК/, назначена с Решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК-Севлиево, може да се направи, когато дадено лице, което е назначено в състава на СИК, не може да участва при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г. В този случай партията или коалицията, която го е предложила, следва да подаде предложение до ОИК – Севлиево, съдържащо номер на секция, три имена, ЕГН, длъжност и телефон на стария и на предложения нов член на СИК. Предложението следва да е от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК).

 Писмените предложения за замяна на членове на СИК следва да се подават в ОИК-Севлиево в едно с попълнена таблицата в Ексел, на електронен носител, която може да изтеглите тук.

Предложенията, изпратени на електронната поща на ОИК-Севлиево - [email protected],  трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис.

04.10.2023

Съобщение

ОИК – Севлиево напомня, че при предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.:

 1. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес  http://www.grao.bg/elections/

- Чрез стационарен или мобилен телефон на тел. номер 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, ако адресната му регистрация по настоящ адрес в съответното населено място е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г. Искането за гласуване по настоящ адрес се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник до 14 октомври 2023 г. Искането може да бъде направено и чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Избирател, подал заявление за гласуване по настоящ адрес, може да направи справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си до 14 октомври 2023 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

При условие, че е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирател с трайни увреждания, може да упражни правото си да гласува с подвижна избирателна кутия, като подаде заявление за това до 23 октомври 2023 г.

Важно: На интернет страницата на община Севлиево - www.sevlievo.bg ,  в секция МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 г., е достъпна подробна информация за избирателите, касаещи изборния процес.

03.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  03.10.2023 г. от 17.00 часа.

02.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  02.10.2023 г. от 17.00 часа.

29.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  29.09.2023 г. от 17.00 часа.

28.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  28.09.2023 г. от 17.00 часа.

25.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  26.09.2023г. от 18.00 часа.

21.09.2023

Съобщение

       Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч. за времето от 19.09.2023 г. до 17,00 ч. на 26.09.2023 г. 

       Регистрацията на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Севлиево се извършва по реда на Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, като предложението за регистрация на кандидатска листа следва да се представи в ОИК-Севлиево на хартиен и на технически носител в excel формат, който може да изтеглите от тук.  

       За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община или кмет на кметство се подава отделно предложение /Приложение № 51-МИ съответно Приложение № 52-МИ от изборните книжа/. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, в което се вписват кметствата.

17.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч. за времето от 19.09.2023 г. до 17,00 ч. на 26.09.2023 г. 

17.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  18.09.2023г. от 17.00 часа.

12.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК - Севлиево свиква заседание на комисията на 12.09.2023 г. от 17.00 ч. в стая 322, в сградата на общинска администрация Севлиево.

09.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Севлиево на партии, коалиции, местни коалиции, както и на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в ОИК на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1, в сградата на Община Севлиево, стая 322, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч., в периода от 11.09.2023 г. /понеделник/ до 17,00 ч. на 18.09.2023 г. /понеделник/.

 

Регистрациите  в ОИК се осъществяват по реда на Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г.  - за партии, коалиции и местни коалиции, и по реда на Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г.  - за  инициативни комитети.

 

08.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК - Севлиево свиква първо заседание на комисията на 09.09.2023 г. от 10.00 часа.

29.10.2023

Начало на изборния ден

 

ОИК - Севлиево информира, че  изборите на 29.10.2023г. на територията на община Севлиево са започнали в нормална обстановка. Всички членове на секционните комисии са се явили. Изборният ден е открит и започнал нормално. СИК не са докладвали за проблеми в работата си.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

25.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за  25.09.2023г. от 17.30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 198-МИ / 09.11.2023

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”.

 • № 197-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК – Севлиево за предаване на избирателните списъци в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка.

 • № 196-МИ / 07.11.2023

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“

всички решения