Общинска избирателна комисия Севлиево


РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
Севлиево, 18.09.2023

ОТНОСНО: Създаване на работна група от специалисти към ОИК – Севлиево

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс и  Решение № 1954 - МИ/03.08.2023 г. на ЦИК, ОИК – Севлиево

 

РЕШИ:

 1. ОИК - Севлиево създава работна група от следните специалисти, който да подпомагат дейността ѝ:

1.1Експерт „Информационни технологии" към ОИК - Севлиево за периода от 19.09.2023 г.  до 7 дни от обявяване на изборните резултати (включително и при провеждане на втори тур).

Работата на експерта „Информационни технологии” е: да поддържа интернет страницата на ОИК - Севлиево, като осъществява публикуването на решенията и протоколите от заседанията на комисията, публичните регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, публичния регистър на кандидатите и кандидатските листи, публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК - Севлиево и решенията по тях,  публичния регистър на регистрираните застъпници в ОИК - Севлиево; да организира обявяването в интернет страницата на комисията на списъците на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, приети от ОИК - Севлиево; списъците на членове на СИК/ПСИК; да организира въвеждането/актуализирането на данните на лицата, на които се издават удостоверения от ОИК - Севлиево; ежедневно да осигурява предварителното обявяване на проектите за дневен  ред и да публикува съобщенията на ОИК - Севлиево; да подпомага дейността на членовете на ОИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Община Севлиево; да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на ОИК - Севлиево.

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.

1.2. Технически сътрудник към ОИК - Севлиево за периода от 19.09.2023 г. до 7 дни от обявяване на изборните резултати (включително и при провеждане на втори тур).

Работата на техническия сътрудник е: да уведомява членовете на комисията за извънредните заседания; да подсигурява  необходимите информационни материали за заседанията; да води протоколите от заседанията на ОИК - Севлиево, като отразява дата, час, дневен ред, обсъжданията по точките от дневния ред, докладите по проектите за решения, изказаните становища, мнения и възражения,  взетите решения и гласуването по тях, за което отразява поименното гласуване; да осигурява надлежното подписване на протоколите и решенията; да прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите; да поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания; да подрежда и окомплектова документите от регистърните преписки; да извършва предпечатна подготовка на големи по обем материали; да сканира предоставените му от Председателя на ОИК - Севлиево документи; да подпомага дейността на членовете на ОИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК в предизборния и в изборния ден; да подпомага приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Община Севлиево да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на ОИК-Севлиево.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.

 1. Назначава  инж. Ивайло Василев Аспарухов с ЕГН хххххххххх, като Експерт „Информационни технологии" към ОИК - Севлиево, считано от 19.09.2023 г.  и при условията, посочени в т.1.1  на решението.
 2. Назначава Таня Радославова Станева с ЕГН хххххххххх, като Технически сътрудник към ОИК - Севлиево, считано от 19.09.2023 г.  и при условията, посочени в т.1.2 на решението.

На основание т. 1.6. от Решение № 1954 - МИ/03.08.2023 г. на ЦИК настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Севлиево за сключване на граждански договор с назначените лица при условията, посочени в т.1.1 и 1.2 на решението.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Севлиево и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Севлиево, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Павлина Ненчева Гатева

Секретар: Теодор Любенов Георгиев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 198-МИ / 09.11.2023

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”.

 • № 197-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК – Севлиево за предаване на избирателните списъци в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка.

 • № 196-МИ / 07.11.2023

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“

всички решения