№ 205 - МИ / 27.12.2019

ОТНОСНО : Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ/АБВ,Движение 21Партия на ЗЕЛЕНИТЕ/

№ 204 - МИ / 14.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Любен Тотев Майсторски за отказ да бъде общински съветник.

№ 203 - МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Михаил Михайлов Петров за отказ да бъде общински съветник.

№ 202 - МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Димитрина Петкова Цанова-Пенева за отказ да бъде общински съветник.

№ 201 - МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Милен Иванов Недялков за отказ да бъде общински съветник.

№ 200 - МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Павлинка Колева Маринова за отказ да бъде общински съветник.

№ 199 - МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ

№ 198 - МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на избрания кмет на община Севлиево от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване на избран за общински съветник следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

№ 197 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 191-МИ/04.11.2019 г., № 192-МИ/04.11.2019 г., № 193-МИ/04.11.2019 г., № 194-МИ/04.11.2019 г., № 195-МИ/04.11.2019 г. и Решение № 196-МИ/04.11.2019 г.

№ 196 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Сенник.

№ 195 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Стоките.

№ 194 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Кормянско.

№ 193 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Добромирка.

№ 192 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Батошево

№ 191 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на Община Севлиево

№ 190 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК – Севлиево, които да предадат на ЦИК документите с установените резултати от изборите за кмет на Община Севлиево и кмет на кметство с. Батошево, с.Добромирка, с.Кормянско, с.Сенник, с.Стоките.

№ 189 - МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 206/03.11.2019 г.

№ 188 - МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 205/03.11.2019 г.

№ 187 - МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 204/03.11.2019 г.

№ 186 - МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 203/03.11.2019 г.

Календар

Решения

  • № 205 - МИ / 27.12.2019

    относно: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ/АБВ,Движение 21Партия на ЗЕЛЕНИТЕ/

  • № 204 - МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление от Любен Тотев Майсторски за отказ да бъде общински съветник.

  • № 203 - МИ / 07.11.2019

    относно: Заявление от Михаил Михайлов Петров за отказ да бъде общински съветник.

всички решения